• x7
 • x1
 • x12n-2
 • x8n
 • x5n
 • x15
 • x14
 • x13
 • x11
 • x10
 • x9
 • x6
 • x3
 • x2
 • 20160822_190616-2
x7x1x12n-2x8nx5nx15x14x13x11x10x9x6x3x220160822_190616-2

Skupinové cvičenia F & H

Prihlásiť sa môžete:

Na skupinové cvičenie sa môžete prihlásiť v našom klube, na mailovej adrese info@fitharmony.eu alebo priamo na t.č. 0917 987 375. Vstup na naše skupinové cvičenia už od 3eur/hod.! (Cenník a rozvrh cvičení nájdete v našom klube)

Hodnotenie Trénerky

Posted In:    

Other Details
 • Submitted On : 30 aug 2016