PRAVIDLÁ NÁŠHO KLUBU

Milé členky nášho fitness klubu, dovoľte, aby sme Vás požiadali o dodržiavanie pravidiel nášho klubu.

 

 • Pri vstupe do priestorov fitness klubu sa registrujte u obsluhy a bez prideleného kľúča nevstupujte do šatne ani iných miestností.
 • Pred vstupom na cvičebnú plochu si skontrolujte svoju obuv, či je čistá. V opačnom prípade si obuv očistite.
 • Vyzliekať alebo obliekať sa je dovolené iba v šatňových priestoroch. Šaty a ostatné súčasti odevu je možné odkladať iba na miesto nato určené (skrinky, lavičky, vešiaky).
 • Ak cvičíte v tričku s holým chrbtom, používajte pri cvičení uterák, takisto je nutné používať uterák pri cvičení na podložkách.
 • Vždy sa najprv zahrejte a rozcvičte. Zahriaty sval je oveľa ohybnejší a flexibilnejší a predídete tým možnému zraneniu, preto je dôležitý strečing pred aj po cvičení. O tom, ako ho praktizovať Vás poučia trénerky.
 • Trénerka je vždy prítomná, neplní však funkciu osobného trénera.
 • Cvičenia vykonávate na vlastnú zodpovednosť a riziko.
 • Detský kútik je bez stráženia, za dieťa je zodpovedná jeho matka.
 • Použitie prístrojov na formovanie postavy VacuWell-u, rollenu a vibračnej plošiny je nutné hlásiť na recepcii.
 • V celom objekte je zakázané fajčiť.
 • Pri použití teplej vody pri sprchovaní buďte prosím ohľaduplné k ostatným, máme limitovaný objem zásobníka. (Ďakujeme za pochopenie.)
 • Udržujete čistotu v šatni, sprchách a WC (vlasy, použité obaly zo šampónov, vložky, a pod. patria do odpadkového koša).
 • Správajte sa tak, aby ste nepoškodili vybavenie a zariadenie klubu.
 • Ak zistíte akýkoľvek technický alebo organizačný nedostatok, informujte nás prosím, aby sme ho mohli odstrániť.
 • Podporujte sa navzájom, usmievajte sa, tešte sa z pohybu, s optimistickou náladou a prístupom môžete svoj cieľ dosiahnuť ľahšie.
 • Dátum a čas, kedy sa vyhodnotenie interných akcií a súťaží fitness klubu bude konať je na uvážení vedenia klubu. Dátum aj čas vyhodnotenia akcie/súťaže sa môže zmeniť. Vedenie klubu má právo vyhodnotenie úplne zrušiť, ak sa do akcie/súťaže nezapojí minimálny počet 20 osôb. Osoby, ktoré sa zúčastnili akcie/súťaže nemajú nárok na vrátenie peňazí.
 • Za osobné veci odložené v priestoroch fitness klubu, ako aj za športovú obuv a oblečenie, nezodpovedáme.

 

Veríme, že dodržiavanie týchto pravidiel zabezpečí, že sa tu budete cítiť príjemne, bezpečne, a že si tu nerušene oddýchnete a splníte si ciele, ktoré ste si u nás stanovili.
Ďakujeme

 

Pravidlá sú platné od 1.9.2015